Wie

jan

Jan van der Meer


Achtergrond

ik heb 42 jaar in telecommunicatie gewerkt waarvan 26 jaar in productontwikkeling. Omdat het zweedse moederbedrijf heeft besloten ontwikkeling naar China te verplaatsen wordt de Ericsson R&D afdeling in Rijen gesloten. Ik wil niet stil gaan zitten tot mijn pensioendatum, maar nog iets nuttigs doen voor de BV Nederland.
Ik heb een brede technische interesse en vooral kennis/kunde van complexe ICT systemen met eventueel een mobile component.

Ervaring
Bij Ericsson heb ik het productgebied “Intelligent Networking” opgestart, dit volledig nieuwe product hebben we vervolgens in Rijen verder ontwikkeld. Om betere invulling te kunnen geven aan de ontwikkelrichting heb ik gesprekken gevoerd met klanten in o.a. Zweden, Ierland, USA, Engeland, Frankrijk en Australië.
Omdat ik veel ideeën had en actief betrokken wilde blijven bij het ontwikkelen van nieuwe concepten, heb ik vanaf 1995 de research groep gemanaged. Ik heb vanuit deze positie veel kontakten met hogescholen, universiteiten en instituten. Ik heb deelgenomen, oa. als werkpakketleider, aan EU-projecten waarin samen met andere bedrijven en klanten nieuwe oplossingen werden ontwikkeld. Ik ben ook betrokken geweest bij de Open Innovatie activiteiten die Ericsson NL heeft proberen op te starten (www.seedlinqs.nl).

Bij Ericsson was ik verantwoordelijk voor de WBSO projecten en heb deze een tiental jaren gedefinieerd en de rapportage hiervoor uitgevoerd.